Time to shop! Find your favorite product, check the latest collection & don’t miss out the best discounts with Onea!

Image Alt

Privacybeleid

Privacy Statement

Op 25 mei 2018 is een nieuwe privacywet ingegaan (AVG). Als u ons privacybeleid nog niet heeft geaccepteerd, vragen wij u om akkoord te gaan onderaan deze pagina.

Loekie.nu verwerkt persoonsgegevens en gaat hier respectvol mee om. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Loekie.nu persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • Leden van onze Loekie-platform.
  • Mensen die interesse tonen in onze producten.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Waarvoor verwerkt Loekie.nu persoonsgegevens?

Om een relatie met u te kunnen aangaanAls u overweegt om lid te worden van ons platform, dan hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die wij in eerste instantie van u ontvangen via het aanmeldformulier zullen uitsluitend worden gebruikt voor het aanmaken van een workshopgeversaccount.

A) Om de relatie met u te onderhouden
Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij leggen daarnaast ook de onderlinge communicatie vast in emailberichten.

B) Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

C) Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
Als u onze maandelijkse nieuwsbrief wilt ontvangen hoeven wij geen persoonsgegevens van u, uw emailadres volstaat. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen ook zelf weer intrekken.

D) Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden, kunnen wij de gegevens toch nog moeten bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen worden gebruikt.

Verwerkt Loekie.nu bijzondere persoonsgegevens?

Loekie.nu verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Uitzondering daarop kan zijn als wij dat mogen op basis van een overeenkomst met u of als wij dat moeten op basis van de wet. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is.

Verwerkt Loekie.nu overige bijzondere persoonsgegevens?

Loekie.nu verwerkt geen overige bijzondere persoonsgegevens. Uitzondering daarop kan zijn als wij dat mogen op basis van een overeenkomst met u of als wij dat moeten op basis van de wet. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is.

Hoe gaat Loekie.nu met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Loekie.nu kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door het medewerkers van Loekie.nu die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld aan derden?

Soms kunnen derden worden ingeschakeld die in opdracht, van u of van ons, persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een accountantskantoor, verzekeraar e.d. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt of in opdracht van u. Deze derde kan alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering. Dit kan alleen gebeuren met uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Kan ik zien welke persoonsgegevens Loekie.nu van mij verwerkt?

Ja, deze kunt u opvragen op uw persoonlijke privacypagina.

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u vaak zelf die gegevens aanpassen of een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen.

Gebruik besloten website

Als lid heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om in te loggen op het besloten deel van onze website. Wij verstrekken de inloggegevens aan u en adviseren u om vervolgens het wachtwoord zelf te wijzigen.

 Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw inloggegevens. Loekie.nu gaat er van uit dat degene die inlogt met die gegevens bevoegd is tot het gebruik daarvan. Als u vermoedt dat uw inloggegevens onbevoegd gebruikt worden of onbevoegd bij een ander bekend zijn, dient u Loekie.nu daarvan direct op de hoogte te stellen zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Cookiebeleid

Hoe gebruikt Loekie.nu cookies?

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Wij maken op onze website gebruik van technische-, functionele-, reclame- en advertentiecookies.

Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over het gebruik en bezoek aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

Over het geheel genomen helpen cookies ons om u te voorzien van een betere website, omdat ze ons onder meer inzicht geven in welke pagina’s u als nuttig ervaart en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over uzelf.

Als u liever geen cookies wilt opslaan op uw computer, kunt u ervoor kiezen deze uit te zetten via uw browser.

Google Analytics en uw gegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens van bezoekers die wij versturen naar Google Analytics zullen worden geanonimiseerd. De gegevens van de bezoeker zijn dus niet te achterhalen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie over de gegevens die worden verzameld.

Facebook en Twitter en uw gegevens

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

In het privacy beleid van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) kunt u lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Loekie.nu kunt u terecht bij Carla Pieterman, Minervum 7003, 4817 ZL Breda.

Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Loekie.nu bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan Loekie.nu dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.loekie.nu

Verklaring van gebruikte woorden

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.
Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.